نوشته‌ها

دستگاه برش لیزری ویرا

دستگاه برش لیزری چیست؟

دستگاه برش لیزری دستگاهی است که از لیزر برای برش موادهای مختلف در تمام صنایع  استفاده می شود. دستگاه برش لیزری در واقع دستگاهی است که با کنترل عددی کامپیوتری کار میکند. پرتو لیزر به کار رفته در دستگاه برش لیزری بسیار متمرکز و پرقدرت میباشد…